پکیج تخصصی مکالمه

کلاس های پکیج مکالمه  FREE DISCOTION

این کلاسها نیمه خصوصی است، تنها بین 8 تا 10 نفر سر کلاس حضور دارند، کل دوره در 8  ماه به پایان می رسد. کل دوره 64 جلسه به طول می انجامد ، در صورتیکه در حد ترم مبتدی هم باشید می توانید  دراین دوره ها شرکت نموده و تمام نیازهای خود را در زمینه زبان مرتفع سازید.
این کلاس ها  1الی 2 روز در هفته است و هر جلسه آن حدود 1.5 ساعت بطول می انجامد. 
این کلاس ها روزهای پنجشنبه و جمعه نیز برقرار است و در دو شیفت صبح9:30 تا 12:45 و شیفت عصر 13:00 تا 16:15 ارائه می گردد و مخصوص عزیزانی است که در خلال هفته درگیر کار و درس و دانشگاه هستند 

شهریه کلاسهای پکیج را از این شماره جویا شوید : 32550585-6

ویژگیهای این کلاسها :
1. از برترین اساتید تهران و کرج برای آموزش در این کلاسها دعوت گردیده است.
2. به علت خصوصی بودن و نفرات کم در هر کلاس ، تمرکز استاد بر روی هر دانشجو بیشتر است.
3. در این کلاسها ردی یا قبولی معنی ندارد.
4. برنامه آموزش این کلاسها پربارتر از کلاسهای عمومی پانزده نفره بوده و برنامه های ویژه ای برای آن طراحی گردیده است.
5. شهریه آن در مقایسه با کلاسهای عمومی و دولتی بسیار به صرفه تر در نظر گرفته شده.
6.کتابهایی که در این دوره تدریس میگردد Speak now  میباشد .